Αυτό προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της έρευνας Focus On Tech Life που δημοσιοποίησε η Focus Bari, σύμφωνα με τα οποία σχεδόν το 80% των παιδιών ηλικίας 5-12 ετών χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες η σύνδεση στο Internet φθάνει σε καθημερινή βάση τις 5 ώρες!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Focus Bari, τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα Μάρτιος – Ιούνιος 2019, σχεδόν το σύνολο (92%) των παιδιών ηλικίας 10-12 ετών χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, ενώ εξαιρετικά υψηλά είναι και τα ποσοστά στις μικρότερες ηλικίες: 81% στην κατηγορία 7-9 ετών και 62% σε εκείνη των 5-6 ετών. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι το 34% των παιδιών ηλικίας 10-12 ετών έχει κινητό τηλέφωνο, ενώ το 47% των παιδιών στην ίδια ηλικία χρησιμοποιεί smartphone για να έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Η δημοτικότητα του Διαδικτύου στις νέες γενιές αποδεικνύεται και από το χρόνο χρήσης στις κατηγορίες άνω των 13 ετών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην κατηγορία 13-34 ετών ο μέσος όρος χρήσης του Διαδικτύου σε ημερήσια βάση φθάνει στις 4 ώρες (έναντι 3,5 ώρες που είναι για το σύνολο των Ελλήνων χρηστών που αντιπροσωπεύουν πλέον το 88% του πληθυσμού) και φθάνει ακόμη και στις 5 ώρες στις ηλικίες 18-24 ετών.

Οι νέοι ασχολούνται ιδιαίτερα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία συνδέεται καθημερινώς το 85% στις ηλικίες 13-17 ετών, το 92% στην ομάδα 18-24 ετών και το 81% σε εκείνη των 25-34 ετών. Σε συνολικό επίπεδο, το 59% των Ελλήνων επισκέπτεται καθημερινά τα social media με το 52% να αφιερώνει έως μία ώρα ημερησίως και το 26% πάνω από μία ώρα.

Για τις νεαρότερες ηλικίες, το Διαδίκτυο είναι και εργαλείο αγορών. Το 72% των Ελλήνων στις ηλικίες 25-44 ετών δηλώνει ότι έχει κάνει τουλάχιστον μία online αγορά το τελευταίο εξάμηνο, όταν το ποσοστό σε συνολικό επίπεδο είναι στο 58%, ενώ στις ηλικίες άνω των 65 ετών πέφτει στο 35%. Αν και το τελευταίο ποσοστό δεν φαντάζει και τόσο χαμηλό σε σχέση με το παρελθόν.

Το 82% των Ελλήνων ηλικίας 13-74 ετών έχει smartphone και το 77% δηλώνει ότι το χρησιμοποιεί για να έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ ένας στους δύο (46%) δηλώνει ότι συνδέεται στο Internet από το κινητό τηλέφωνο του έως 1 ώρα κάθε ημέρα.

Το 83% των ελληνικών νοικοκυριών έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ αρκετά δημοφιλής είναι πλέον και η συνδρομητική τηλεόραση καθώς, σύμφωνα με τη Focus Bari, 1,542 εκατ. Νοικοκυριά δηλώνουν ότι έχουν συνδρομή σε κάποια τηλεοπτική πλατφόρμα.

Πηγή: https://www.cnn.gr/tech/story/185946/ereyna-ellada-8-sta-10-paidia-ilikias-5-12-eton-mpainoyn-sto-diadiktyo